Projekt Nebojme se pádů ve školním roce 2021/22

Výuka správné pádové techniky na ZŠ.

Projekt Nebojme se pádů ve školním roce 2021/22

Také v letošním školním roce jsme se rozhodli spustit sportovní projekt Nebojme se pádů, který zařazuje pádové techniky do výuky tělesné výchovy na základních školách a je určen pro žáky 4. a 5. ročníků.

Základní výuka projektu je rozložena do tří po sobě následujících vyučovacích hodin tělesné výchovy, přičemž důraz je při výuce kladen na přirozenou a zábavnou formu. Cílem je postupně dojít až k tomu, aby děti neměly strach z pádů a zvládly pádové techniky aplikovat, a to i za pohybu při simulované ztrátě rovnováhy.

Bohužel stejně jako v loňském roce bojujeme s nepříznivou epidemiologickou situací a do konce roku 2021 jsme byli nuceni projekt přerušit. Nicméně alespoň v říjnu se projekt rozběhl na čtyřech základních školách v okresu Kladno. V tuto chvíli máme v tomto okrese celkem 11 základních škol přihlášených do projektu, u nichž bychom rádi projekt do konce školního roku zrealizovali. Všichni věříme, že to ještě epidemiologické situace umožní.

V říjnu jsme zavítali na ZŠ Moskevská, abychom si udělali obrázek, co se žáci 4. A a 5. A naučili za tři lekce, které v rámci projektu absolvovali. Holky i kluci si v rámci projektu osvojili pády vpřed, vzad a stranou a nachystaná průpravná cvičení plnili s nadšením. A ačkoliv se u všech nepodařilo odstranit strach z pádů, rozhodně se alespoň zmírnil a všichni si z projektu nějaké nové dovednosti odnesli včetně učitelů.

Pokud by některé další základní školy z okresu Kladno rády do projektu zapojily, neváhejte nás kontaktovat. Podrobnější informace o projektu naleznete níže v přiložené prezentaci.

Foto: archiv Sdružení.

 

INFORMACE K PROJEKTU NEBOJME SE PÁDŮ

Nebojme se pádů prezentace.pdf

Foto_6330_altFoto_6331_altFoto_6332_alt
Foto_6333_altFoto_6334_altFoto_6335_alt
Foto_6336_altFoto_6337_altFoto_6338_alt
Foto_6339_altFoto_6340_altFoto_6341_alt