Rada Sdružení zasedala ve svém sídle v Praze

Počet členských svazů se rozrostl na 22.

Rada Sdružení zasedala ve svém sídle v Praze

Minulou středu 15. září 2021 se uskutečnilo letos druhé zasedání nejvyššího orgánu Rady Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. I v tomto roce bylo jarní zasedání zrušeno z důvodu koronavirové pandemie, takže po červnovém výjezdním zasedání se poprvé sešli všichni členové Rady v sídle Sdružení na Praze 7.

Dle programu došlo na kontrolu plnění úkolů vyplývajících z předchozího usnesení Rady, členové byli informováni o průběžném čerpání rozpočtu Sdružení k první polovině roku 2021, řešila se problematika nemovitého majetku a předseda informoval členy Rady o jednáních na NSA a dalších orgánech.

Současně se přišli představit zástupci České asociace esportu, kteří zaslali žádost o přijetí mezi přidružené členy Sdružení. Po prezentaci asociace a bouřlivější diskuzi přijala Rada Sdružení Českou asociaci esportu za nového přidruženého člena a díky tomu má Sdružení sportovních svazů České republiky nyní již dvaadvacet členských svazů.

Na základě schváleného plánu práce je další jednání Rady Sdružení naplánováno na 1. prosince 2021. Ještě předtím by však mělo 4. listopadu 2021 dojít k odloženým oslavám 30. výročí založení Sdružení sportovních svazů České republiky v Letenském zámečku, kde budou zástupci jednotlivých svazů oceněni za svůj přínos danému sportu.