NOVÉHO PŘEDSEDU MÁ TAKÉ ČESKÁ ASOCIACE PARKOURU

Michal Filipin dosud zastával post místopředsedy ČAPk.

NOVÉHO PŘEDSEDU MÁ TAKÉ ČESKÁ ASOCIACE PARKOURU

Mgr. Michal Filipin alias „Učitel Mike“ pochází z Chebu. Má za sebou sportovní dětství. Při valčíku se mu ale točila hlava a v basketbalu nenašel pro svou výšku uplatnění, proto se věnoval více volejbalu a přespolnímu běhu. Při studiu učitelství BI-TV na PedF UK v Praze začal v betonové džungli metropole skákat. Než nastoupil v roce 2011 na školu, kde začal s parkourovými lekcemi, absolvoval studium na Gerlev Idrætshøjskole v Dánsku. O té doby vede tréninky pro děti, mládež i dospělé v Prague Parkour PK1 a školí budoucí instruktory. Na ustanovující schůzi České asociace parkouru dne 31. 1. 2015 byl zvolen za člena rady asociace. V roce 2017 jako zástupce již zmíněného klubu pomáhal rozjet dnes už gymnastický parkourový klub. Pro nesoulad s cíli a kvůli jeho postu radního ale nemohla spolupráce pokračovat. Nyní působí v Prague Parkour PK1 jako instruktor a OCR. V roce 2019 byl zvolen za místopředsedu asociace a v roce 2021 jejím předsedou.

https://www.youtube.com/watch?v=GKYtZtSwnsw

Foto: archiv Michala Filipina,Ondřej Kolesár, Antonín Míka

--Foto: Ondřej Kolesár
Foto: antonín MíkaFoto: Ondřej KolesárFoto: Ondřej Kolesár
Foto: Ondřej KolesárFoto: Ondřej KolesárFoto: Ondřej Kolesár
Foto: Ondřej Kolesár--
--Foto_5932_alt