Sportovní prostředí se obrátilo na ministra zdravotnictví

Výzva sportovních organizací k restartu sportu.

Sportovní prostředí se obrátilo na ministra zdravotnictví

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 zaslala Národní sportovní agentura ve spolupráci se sportovními střešními organizacemi Českou unií sportu, Českým olympijským výborem, Českou obcí sokolskou a Sdružením sportovních svazů České republiky dopis ministru zdravotnictví doc. MUDr. Janu Blatnému, Ph.D.

Dopis obsahoval návrh na restart amatérského sportu a úpravu protiepidemického systému s ohledem na sport.

Znění dopisu ministru zdravotnictví:

Dopis MZd sport.pdf