Rostislav Zabloudil nominován na cenu NSA – Oddanost sportu

66 let se věnuje mládeži.

Rostislav Zabloudil nominován na cenu NSA – Oddanost sportu

Ústřední náčelník ZÁLESÁKA – svazu pro pobyt v přírodě Mgr. Rostislav Zabloudil byl Sdružením sportovních svazů České republiky nominován na ocenění „Oddanost sportu“. Tuto cenu letos poprvé udělí Národní sportovní agentura v rámci udělování cen Sportovec roku, které pořádá agentura BPA.

 

Mgr. Rostislav Zabloudil, pedagog a zakladatel ZÁLESÁKA – svazu pro pobyt v přírodě, se narodil 12. dubna 1940 ve Žďánicích. Absolvoval filozofickou fakultu a celý život se věnoval všestranné sportovní činnosti dětí a mládeže, zaměřené na pobyt v přírodě. Již v dětství založil a vedl pro děti a mládež poutavý klub, z kterého později v době „Pražského jara“ vznikl ZÁLESÁK - Československý svaz pro pobyt v přírodě, jako jeden ze svazů tehdejšího SVAZARMU. Vytvořil fungující Výchovně-výcvikový systém sportovní zálesácké činnosti, podle kterého po zrušení svazu v době „normalizace“ probíhala práce s dětmi a mládeží i v poloilegalitě. Po „sametové revoluci“ prosadil legalizaci zálesácké činnosti a na zlínském sjezdu SVAZARMU se významně podílel na vzniku STSČ. Dodnes stojí v čele ZÁLESÁKA a své zkušenosti zaměřuje především na výchovu náčelníků pro kolektivy dětí a mládeže. Celoživotně se věnuje mládeži (66 let). Překonal hladovkou rakovinu a o průběhu napsal knihu Hlad naděje, aby tuto informaci mohl předat dál.

Významné ocenění „Oddanost sportu“ převezme uznávaná sportovní autorita s vysokým morálním kreditem, která celoživotním přístupem ke sportu motivuje a inspiruje mladé sportovce. Kandidáti na ocenění byli navrženi kromě Sdružení také za Český olympijský výbor, Českou unii sportu a Českou obec sokolskou. O vítězi rozhodne komise složená ze zástupců Klubu sportovních novinářů, České televize, společnosti BPA a Národní sportovní agentury.

Kandidáti:

  • Aleš Suk (65 let) – Český olympijský výbor
  • Zdeněk Růžička (95 let) – Česká obec sokolská
  • Rostislav Zabloudil (80 let) – Sdružení sportovních svazů České republiky
  • Jiří Frendl (70 let) – Česká unie sportu

Medailonky jednotlivých kandidátů a podrobnější informace ke kritériím výběru vítěze naleznete v prezentaci Národní sportovní agentury zde.

Foto: ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě.

--