AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY JE OPĚT ČLENEM NAŠEHO SDRUŽENÍ

Sdružení má aktuálně 20 sportovních svazů.

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY JE OPĚT ČLENEM NAŠEHO SDRUŽENÍ

Ve středu 18. listopadu 2020 se v prostorách Letenského zámečku v Praze mělo uskutečnit jednání Rady Sdružení spojené se setkáním bývalých i současných sportovců a funkcionářů našich sportovních svazů u příležitosti oslav 30 let novodobého působení Sdružení sportovních svazů České republiky. Jednání Rady Sdružení muselo být kvůli vládním protiepidemickým opatřením zrušeno, a tak nejdůležitější body programu schvalovali členové Rady Sdružení per rollam.

Mezi těmito body byla i žádost Aeroklubu České republiky (AeČR) o revokaci části usnesení č. 137 z roku 2017, v němž bylo na vlastní žádost tehdejšího prezidenta AeČR schváleno vystoupení AeČR ze Sdružení. Nové vedení AeČR, zvolené v říjnu 2020, zažádalo o zrušení tohoto rozhodnutí a Rada Sdružení této žádosti vyhověla.

V listopadu 2020 se tak po třech letech stal AeČR opět plnohodnotným členem Sdružení, které tak v současnosti sdružuje již 20 sportovních svazů - spolků (16 plně rovnoprávných a 4 se statusem přidruženého člena).