ASOCIACE ČESKÝ GYMNATHLON JE DALŠÍM NOVÝM ČLENSKÝM SVAZEM SDRUŽENÍ

Stejně jako v předchozích případech se jedná o přidruženého člena.

ASOCIACE ČESKÝ GYMNATHLON JE DALŠÍM NOVÝM ČLENSKÝM SVAZEM SDRUŽENÍ

Na zářijovém jednání Rady Sdružení byly do rodiny členských svazů Sdružení sportovních svazů České republiky na základě přidruženého členství přijaty dva nové sportovní svazy - Česká federace okinawa karate a kobudo (ČFOKK) a Asociace Český Gymnathlon (Gymnathlon). A právě Gymnathlon se Vám představuje na řádcích níže.

Gymnathlon je dětský sportovní program pro děti od 2,5 do 9 let založený na principech všestranného pohybového rozvoje a silného emočního prožitku.

Cílem Gymnathlonu je prostřednictvím hravých a metodicky promyšlených tréninků vybudovat u dětí celoživotní lásku ke sportu a naučit je klíčovým dovednostem odpovídajícím jejich věku.

Za tímto účelem se program Gymnathlon člení do 3 na sebe navazujících úrovní, čímž podporuje komplexní sportovní rozvoj dítěte:

BABY (pro děti od 2,5 do 4 let)

-        první seznámení se s pohybem

-        10 základních dovedností

-        budování samostatnosti

JUNIOR (pro děti od 4 do 6 let)

-        rozvoj všestrannosti

-        atletická a gymnastická cvičení, pohybové hry

-        budování sportovní motivace

SPORTMIX (pro děti od 6 do 9 let)

-        výuka základů 6 sportů

-        analýza sportovních předpokladů SportAnalytikTM

-        rozvoj sportovního ducha a spolupráce

Metodika Gymnathlonu, založená na pestrém mixu cvičení a her, byla vyvíjena ve spolupráci s předními odborníky z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a odborníky ze sportovních klubů a svazů. Skladba cvičení v jednotlivých výše uvedených programech byla vybírána jak s důrazem na prožitek a zábavu dětí, tak s ohledem na jejich všestranný rozvoj. Hlavním garantem Gymnathlonu je Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D., vedoucí Katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu FTVS UK.

Gymnathlon od doby svého vzniku v roce 2017 absolvovalo více než 5000 dětí, jejichž rodiče vyjádřili spokojenost s programem známkou 9,6 z 10. Momentálně je možné si vybrat z téměř 200 kurzů po celé ČR.

Více informací o Gymnathlonu včetně ukázek z jednotlivých programů nebo přehledu lokalit, v nichž mohou děti Gymnathlon navštěvovat, naleznete na www.gymnathlon.cz.