DO SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY BYLY PŘIJATY DALŠÍ DVA SPORTOVNÍ SVAZY

Sdružení má v současnosti 19 svazů.

DO SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY BYLY PŘIJATY DALŠÍ DVA SPORTOVNÍ SVAZY

Na druhém letošním jednání Rady Sdružení, které se uskutečnilo ve středu 23. září 2020, byly na základě přidruženého členství mezi členské svazy přijaty dva sportovní subjekty. Česká federace okinawa karate a kobudo (ČFOKK) a Asociace Český Gymnathlon (Gymnathlon). S ČFOKK a jeho činností se můžete blíže seznámit na řádcích níže. Gymnathlon se představí v následujících dnech. Oba dva nové přidružené svazy se pak podrobněji představí v druhém čísle elektronického bulletinu Zpravodaj Sdružení, které je plánováno na letošní prosinec.

Dlouhá desetiletí jsou v České republice pouze organizace moderních bojových sportů. ČFOKK se ve své  činnosti zaměřuje mimo jiné na výuku a šíření původních nejstarších bojových umění z Okinawy a to: Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo. Předseda a hlavní instruktor ČFOKK díky dlouholetému studiu u svého okinawského velmistra do České republiky přinesl výše zmíněné původní bojové styly z Okinawy, které si mistři předávali několik století na základě svých dovedností, znalostí a zkušeností získaných obranou sebe, obyvatel a své země proti okupaci a teroru. Instruktoři ČFOKK jsou pokračovateli této tradice, což vyplývá z oficiálního zastupování jedné z největších mezinárodních organizací okinawských bojových umění – World Oshu-kai Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Federation (www.oshukai.com).

ČFOKK pravidelně pořádá výukové semináře pod vedením uznávaných mistrů, národní a nadnárodní soutěže, kurzy sebeobrany, kurzy trenérů a rozhodčích, výjezdy na mezinárodní akce do členských zemí a na Okinawu. Klade důraz na rozvoj morálních a etických hodnot, psychické a fyzické odolnosti, udržení zdraví a na vzájemnou spolupráci.

Více o svazu Česká federace Okinawa Karate a Kobudo naleznete na webu www.shuri-te.cz, video s představením ČFOKK nelezneze zde.

Jan Kopecký, předseda a hlavní instruktor ČFOKK.