Druhé zasedání Rady Sdružení v Praze

Rozhodlo se o přijetí nových přidružených členů.

Druhé zasedání Rady Sdružení v Praze

Ve středu 23. září 2020 zasedala Rada Sdružení sportovních svazů České republiky na sekretariátu v Praze – Holešovicích. Jednalo se teprve o druhé zasedání v letošním roce, jelikož jarní zasedání bylo zrušeno z důvodu koronavirové pandemie.

Na programu byla kontrola plnění úkolů vyplývajících z usnesení předchozích jednání Rady Sdružení, předseda průběžně informoval o čerpání rozpočtu a v rámci problematiky nemovitého majetku pak informoval o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Část zasedání byla věnována informacím z jednání s Národní sportovní agenturou (NSA), která již řeší dotační programy pro sport místo MŠMT. NSA již vyhlásila dotační program Můj klub 2021, přičemž od 15. října bude možné podávat žádosti v tomto programu. V rámci kontroly zápisů všech pobočných spolků členských sportovních svazů Sdružení byli vyzváni zástupci svazů, aby jednotlivé spolky napravily chybné zápisy.

Během diskuze představili svou činnost zájemci o přijetí jako přidružení členové Sdružení, a to ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s. a Asociace český Gymnathlon, z.s. Obě organizace byly jednohlasně přijaty Radou Sdružení za přidružené členy. V tuto chvíli se počet členských svazů Sdružení rozrostl na devatenáct.

Další, tentokrát slavnostní zasedání Rady Sdružení je naplánováno na 18. listopadu 2020 v Letenském zámečku a mělo by být spojeno s oslavou 30. výročí založení Sdružení sportovních svazů České republiky.

Foto: archiv Sdružení.

--