Výkladové stanovisko k nouzovému stavu ve sportu

NSA objasňuje podmínky krizových opatření ve sportu.

Výkladové stanovisko k nouzovému stavu ve sportu

Od pondělí 5. října 2020 platí na území ČR nouzový stav. Začala platit krizová opatření, která se dotýkají volného pohybu osob, pořádání hromadných akcí a tím i sportu.

Odstavec v rámci Usnesení Vlády ČR věnovaný sportu citujeme níže:

„Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.“

Podrobnější informace, časté otázky a odpovědi ze sportovního prostředí najdete na webových stránkách NSA zde.

 

Usnesení Vlády ČR:

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření.pdf