Stanovisko ministerstva zdravotnictví k dotazům ČUS

Předseda ČUS pokládal dotazy k nouzovému stavu.

Stanovisko ministerstva zdravotnictví k dotazům ČUS

S koncem září posílal předseda České unie sportu JUDr. Miroslav Jansta dopis na Ministerstvo zdravotnictví České republiky s dotazy na krizová opatření související s vyhlášením nouzového stavu v České republice.

V rámci odpovědi ze dne 2. října 2020 se Ministerstvo zdravotnictví ČR vyjádřilo, že obecný zákaz hromadných akcí (nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb) se vztahuje i na zasedání orgánů spolků. Blíže viz přiložený dopis.

 

Ministerstvo zdravotnictví - Odpověď na dopis ČUS.pdf