ČESKÁ ASOCIACE PARKOURU JE NOVÝM ČLENSKÝM SVAZEM SDRUŽENÍ

Sdružení tak má již 17 členských svazů.

ČESKÁ ASOCIACE PARKOURU JE NOVÝM ČLENSKÝM SVAZEM SDRUŽENÍ

Od června 2020 má Sdružení sportovních svazů české republiky sedmnáct členských svazů. Na výjezdním zasedání Rady Sdružení (viz strana 1) byla jednohlasně do rodiny Sdružení přijata Česká asociace parkouru (ČAPk) Parkour, velmi dynamická mladá sportovní disciplína, tak rozšířil aktivity, kterým se děti, mládež i dospělí mohou v rámci našeho Sdružení a jeho členských svazů věnovat. ČAPk se Vám představuje na řádcích níže. 

Spolek Česká asociace parkouru (ČAPk, anglicky: Czech Association of Parkour) je od roku 2015 svaz sdružující a zastřešující kluby, příznivce parkouru a instruktory. 

Vytváří jednotnou parkourovou organizaci na území České republiky za účelem propagace a podpory fyzického i psychického tréninku v parkouru, rozvoje osobnosti, morálky, altruismu a zdravého životního stylu členů spolku i veřejnosti. 

ČAPk se hlásí k filosofickým, etickým, morálním, tělovýchovným a dalším hodnotám a zásadám parkouru, freerunningu a l’art du déplacement, jak byly definovány a utvářeny jejich zakladatelem Georgem Hébertem a následovníky Davidem Bellem aj. 

Činnost ČAPk

 • organizace a zastřešení akcí a soutěží na lokální i národní úrovni
 • řešení organizačních a strukturálních věcí v ČR i v zahraničí
 • dotační a právní poradenství. 

Zastřešující organizace

 • Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s.
 • Parkour Earth – nadnárodní organizace zastřešující parkourové asociace po celém světě. 

Aktivity členů

 • vedení sportovních tréninků pro děti, mládež i dospělé
 • soutěže – IMACoN (17. - 18. 10. 2020) a pohárové soutěže (2020 odloženy z důvodu pandemie nemoci covid-19)
 • World Chase Tag – v ČR vlastní Česká asociace parkouru pro tuto soutěž výhradní právo

           ○ Mistrovství ČR a kvalifikace na Evropu proběhla 28. 6. 2020

           ○ evropský šampionát v Londýně kvůli pandemii covid-19 v roce 2020 zrušen

 • jamy – celorepubliková setkání příznivců parkouru
 • kempy – členové pořádají vzdělávací tábory
 • vzdělávání instruktorů

            ○ vytváření konceptů a vzdělávání budoucích instruktorů parkouru – ÚŠ ČOS

            ○ spolupráce na vývoji národního standardu instruktora. 

Dílčí aktivity členů

 • natáčení instruktážních videí – pro širokou veřejnost
 • odborná literatura – příručky pro budoucí instruktory i veřejnost
 • konstrukce bezpečných a přenosných parkourových překážek
 • spolupráce při vytváření parkourových hřišť a parků.

Současné předsednictvo (od 2. června 2019)

 • Předseda – Patrik Gabryš,
 • 1. místopředseda – Bc. Daniel Samek,
 • 2. místopředseda – Mgr. Michal Filipin. 

Další informace včetně kontaktů naleznete www.capk.cz a také na  facebooku https://www.facebook.com/capk.cz, instagramu https://www.instagram.com/capk.cz a twitteru https://www.twitter.com/capk_cz

Michal Filipin, 2. místopředseda ČAPk

---
---
-