Jubilant Hynek Kohl slaví 90 let!

Blahopřání bývalému předsedovi Sdružení.

Jubilant Hynek Kohl slaví 90 let!

Ing. Hynek Kohl se narodil v Náchodě 26. června 1930. Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze oboru geodezie a kartografie působil od roku 1953 do roku 1990 ve svém oboru. Mimo to však dlouhé roky působil jako sportovní funkcionář. V letech 1989 až 1992 byl předsedou Českého svazu biatlonu. Od roku 1993 byl předsedou Sdružení technických sportů a činností, v této funkci vytrval až do roku 2004. Po stejnou dobu byl také členem Českého olympijského výboru. V letech 2000 až 2005 působil jako člen Rady Vlády ČR pro nestátní neziskové organizace. Hynek Kohl je aktivní také v kulturní oblasti a dosud zpívá ve třech pěveckých sborech.

Ve sportovním prostředí se nejprve začal pohybovat u sportu, který byl podobný biatlonu, ale tehdy se tak ještě nenazýval. Od roku 1958 působil jako rozhodčí na tuzemských závodech, mimo to působil také jako pořadatel nebo organizátor těchto závodů. „Od roku 1989 do roku 1992 jsem pak byl zvolený předsedou Českého svazu biatlonu. Po třech letech jsem však musel z funkce odstoupit, neboť jsem se stal předsedou Sdružení technických sportů, které vzniklo v roce 1990 zánikem Svazarmu, a pravidla neumožňovala předsedat oběma spolkům najednou,“ popsal své funkcionářské zkušenosti v rozhovoru pro SportovníListy.cz Hynek Kohl.

„Jako předseda Českého svazu biatlonu jsem byl například i u toho, když se v roce 1992 rodil Český olympijský výbor, kterému předsedala Věra Čáslavská. Celé desetiletí jsme pracovali na tom, aby lidé provozující technický sport měli co nejlepší podmínky. Věřte, že to nebylo v těchto letech vůbec snadné,“ vzpomínal na zrod subjektu řídícího olympijské hnutí v České republice.

Za Sdružení sportovních svazů České republiky přejeme našemu bývalému předsedovi především pevné zdraví a kopu štěstí k jeho významnému životnímu jubileu. Ať se mu i nadále daří a život mu přináší mnoho radostných chvil.

Podklady pro text: SportovniListy.cz.