Oázu klidu na Komáří louce okusili nejen členové Rady Sdružení

Zasedání Rady Sdružení poprvé v letošním roce.

Oázu klidu na Komáří louce okusili nejen členové Rady Sdružení

Od začátku roku 2020 zasedala Rada Sdružení poprvé z důvodu pandemie koronaviru v České republice. V plánovaném termínu 18. – 19. června se tudíž konalo rovnou výjezdní zasedání Rady Sdružení, které hostil již druhým rokem po sobě areál členského svazu ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě na Komáří louce v Nové Olešné nedaleko Jindřichova Hradce.

Zasedání se zúčastnili členové Rady, funkcionáři jednotlivých svazů, členové Kontrolní komise Sdružení a další hosté.

Program jednání byl bohatý, protože musel pojmout náplň za dvě zasedání Rady. Kontrolovalo se plnění usnesení a vyhodnocoval se rozpočet za rok 2019. U objektů Sdružení se schvaloval plán oprav na letošní rok a současně se vyhodnocovala jejich správa za rok uplynulý. Dalšími body byla inventarizace majetku a závazků za rok 2019, stav členské základny a majetku Sdružení, svazů a jejich klubů ke konci roku 2019. Kontrolní komise informovala o své činnosti za rok 2019 a následné kontrole v letošním roce. Poměrně obsáhlým bodem byla diskuze týkající se informací z jednání na Národní sportovní agentuře a dalších orgánech státní správy, která přesahovala i do bodu Různé. V rámci zasedání Rady Sdružení byl přijat nový přidružený člen SdruženíČeská asociace parkouru.

I když počasí příliš nepřálo, zasedání bylo velice přínosné a neslo se v přátelském duchu. Pohodová atmosféra Komáří louky byla završena vynikajícím večerním pohoštěním. Příští jednání Rady Sdružení se bude konat ve středu 16. září 2020.

Foto: archiv Sdružení.

---
--