Mimořádná opatření s účinností od 15. června 2020

Vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Mimořádná opatření s účinností od 15. června 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo s účinností od 15. června 2020 nová mimořádná opatření související s pandemií onemocnění COVID-19.

Nová opatření se týkají překročení státní hranice, hromadných akcí nad 500 osob, nošení ochranných prostředků dýchacích cest, provozoven a provozů služeb.

 

Mimořádná opatření:

MO-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest.pdf

MO-–-omezení-provozoven-a-provozů-služeb.pdf

MO-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-500-osob.pdf

OO-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR.pdf