Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

Dopis s odpovědí MPSV.

Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

Dne 22. dubna 2020 jsme obdrželi odpověď na náš dotaz týkající se podpory v rámci programu Antivirus pro nestátní neziskové organizace. Odpověď zaslala JUDr. Veronika Trejbal Sokolská, ředitelka odboru trhu práce a podpory výzkumu a vývoje. Dopis v plném znění je přiložen níže.

 

 

Příloha:

200423_Dopis MPSV.pdf