Záchranné brigády mezi elitou

Čeští psi se zúčastnili mezinárodní mise pro záchranu životů.

Záchranné brigády mezi elitou

Na sklonku loňského roku uspořádal Svaz záchranných brigád kynologů ČR velmi důležitou akci v rámci Mezinárodní organizace záchranných psů (IRO), jíž je sám zakládajícím členem. Zorganizoval tzv. atesty, při nichž se psovodi, kteří úspěšně vykonají zadané úkoly v průběhu 2,5 dne, mohou zúčastňovat mezinárodních misí pro záchranu lidských životů. Postupně se tak u nás vystřídaly týmy od Japonska až po Kanadu, aby dokázaly, že jejich vycvičení psi jsou na tuto závažnou práci připraveni.

Úkol spočíval ve vyhledání 14 pohřešovaných osob v sutinách na sedmi různých hledacích místech ve vzdálených distancích, u nichž psovodi neznají počet osob v jednotlivých pracovištích. Dále účastníci absolvovali noční pochod na 10 km, aby prokázali akceschopnost psovoda i psa. Psovodi museli dále prokázat znalosti mezinárodní organizace INSARAG v anglickém jazyce, test první pomoci člověka, a přitom se museli po celou dobu o sebe a svého psa postarat – spali ve vlastním stanu a veškeré vybavení a jídlo si předem připravili.

Dokonale tak simulovali akci praktického nasazení při katastrofách. Pro Svaz záchranných brigád kynologů ČR je skvělou vizitkou, že v tomto náročném atestu uspělo všech pět nominovaných psovodů i jejich psů.