Upřesnění Výkladového stanoviska NSA

Vydáno 9. dubna 2020.

Upřesnění Výkladového stanoviska NSA

Ve středu 8. dubna 2020 bylo zveřejněno Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k mimořádným opatřením vlády, jehož znění jsme Vám i prostřednictvím našich stránek poskytli. Upřesnění výkladu provedla Národní sportovní agentura pouze prostřednictvím prohlášení na svých webových stránkách zde.

 

Citace prohlášení:

„Rádi bychom touto cestu upřesnili informace obsažené ve Výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury, které bylo rozesláno médiím 8. dubna 2020. Bohužel vinou vnitřních administračních procesů se do finální verze dostal odstavec 1.6 „Uspořádání turnaje na venkovním sportovišti“, podle kterého jsou povoleny venkovní sportovní turnaje. Tento odstavec neměl být součástí finální verze, neboť není pravdivý a nebyl součástí verze, kterou schválil předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Za zmíněnou nepřesnost se omlouváme.“

Výkladové stanovisko v původním znění:

Výkladové-stanovisko-NSA-k-Mimořádným-opatřením-MZdr.pdf