Z pušek se střílelo na závodě Steel Luleč Rifle

Závod v akční střelbě na rychlost na střelnici v Lulči.

Z pušek se střílelo na závodě Steel Luleč Rifle

V neděli 24. listopadu se na střelnici v Lulči sešlo patnáct střelců, kteří se zúčastnili závodu v akční střelbě na rychlost Steel Luleč Rifle. Pořadatelem soutěže byl SBTS Svatoslav, organizátorem KVZ Vyškov.

V rámci soutěže byly povoleny pouze pušky na pistolové náboje. Soutěž obsahovala čtyři střelecké situace s různým rozložením gongů (Roundabout, Showdown, Pendulum, Five To Go), každá se střílela ve čtyřech opakováních a obsahovala čtyři standardní gongy a pátý „stop gong“ označený červenou barvou. Měření času probíhalo od signálu timeru až po zásah „stop gongu“. Každý střelec mohl vystřelit libovolný počet ran, doba opakování byla maximálně 30 sekund. Výsledek dané střelecké situace je dán součtem všech opakování, vyjma jednoho nejdelšího času. Celkový výsledek je pak stanoven součtem sumy časů všech situací.

Nejrychlejšího součtu časů a vítězství v závodě dosáhl Pavel Rozehnal, jehož výsledný čas byl 40,87 s. Těsně za ním skončil na druhé příčce Antonín Kopečný se součtem 41,14 s. Třetí příčku obsadil s výsledným časem 45,68 s Jiří Plzák.

Kompletní výsledková listina je k dispozici zde. Fotogalerii a videogalerii naleznete na uvedených odkazech.

Foto: KVZ Mokrá.

---
---
---
---