Na posledním zasedání Rady Sdružení se tradičně schvaloval rozpočet

Jednání se zúčastnil i místopředseda Národní sportovní agentury.

Na posledním zasedání Rady Sdružení se tradičně schvaloval rozpočet

Ve středu 13. listopadu 2019 se v zasedací místnosti Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. uskutečnilo zasedání členů Rady Sdružení. Program jednání obsahoval mnoho důležitých bodů.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední zasedání Rady v letošním roce, bylo potřeba schválit rozpočet pro rok 2020 a současně také plán práce. Obojí členové Rady jednomyslně odsouhlasili stejně jako plán Kontrolní komise Sdružení.

Jednání se zúčastnil Mgr. Ivo Lukš, místopředseda Národní sportovní agentury, který dostal prostor pro svou prezentaci a následnou diskuzi. Představil Národní sportovní agenturu zástupcům našich členských svazů a seznámil je s jejich plány a vizemi fungování této organizace. Agentura bude vyhlašovat jednotlivé dotační výzvy již pro rok 2021, proto je důležité, aby zástupci svazů znali její fungování a pravidla přidělování dotací, která se jich budou týkat.

Na zasedání se prezentovali také zástupci České asociace parkouru, která by se ráda stala přidruženým členem Sdružení. O jejím přijetí se bude hlasovat na příštím zasedání Rady Sdružení, jenž se uskuteční v dubnu roku 2020.

--Foto_5445_alt