Psi záchranáři SZBK ČR jsou mistry republiky

V rámci MČR probíhalo denní i noční sutinové a plošné vyhledávání.

Psi záchranáři SZBK ČR jsou mistry republiky

Ve dnech 6. – 8. září 2019 proběhlo v Mimoni již 15. Mistrovství České republiky záchranných psů, psovodů složek integrovaného záchranného systému. Pořadatelem mistrovství bylo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci se Záchranným útvarem HZS ČR. Mistrovství slavnostně zahájil plk. Zdeněk Hanuška, ředitel odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství HZS ČR, a plk. Luděk Pudil, ředitel HZS Libereckého kraje.

Na mistrovství se sešlo 10 týmů. Kynologický tým se skládá z vedoucího týmu, psovoda na sutinové vyhledávání a psovoda na plošné vyhledávání. Hlavní činností vedoucího kynologického týmu je koordinace a spolupráce celého týmu při plnění zadaných úkolů. Prostory pro sutinové a plošné vyhledávání jsou uzpůsobeny tak, aby soutěžící mohli provádět činnost současně na obou pracovištích, pro které je stanoven stejný časový limit. Tým byl vždy přepraven na pracoviště, kde probíhalo nejdříve noční a poté denní nasazení celého týmu.

Základním cílem celé akce je zejména porovnání úrovně výcviku, připravenosti a způsobu taktického nasazení kynologických týmů formou soutěžního klání. Sportovně společenská akce tohoto rozsahu také nabízí možnost uskutečnit pracovní i přátelská setkání příznivcům záchranářské kynologie ze všech koutů naší země.

MV – generální ředitelství HZS ČR pořádá také pravidelně školení a výcvik kynologů předurčených pro mezinárodní záchranné operace. Je to proto, že jedním z úkolů HZS ČR je poskytnutí účinné pomoci také při mimořádných událostech vyžadující nalezení a záchranu osob ze sutin zřícených budov.

Z našich členských svazů na mistrovství nechyběli zástupci Svazu záchranných brigád kynologů České republiky a také Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Mezi jednotlivci v sutinovém vyhledávání zvítězil Karel Šplíchal (Svaz záchranných brigád kynologů ČR), druhou příčku brala Lenka Navrátilová (Kynologická záchranná jednotka) a třetí místo obsadil Pavel Viták (HZS ČR). Plošné vyhledávání jednotlivců ovládl Pavel Málek (HZS ČR), druhé místo bral Václav Vančura (HZS ČR) a třetí skončil Ladislav Červený (Svaz záchranných brigád kynologů ČR).

Týmovou soutěž ovládli a mistry republiky se stali členové Svazu záchranných brigád kynologů ČR (Pavel Beran, Karel Šplíchal, Ladislav Červený). Druhé místo patřilo Hasičskému záchrannému sboru ČR (Martin Willashek, Pavel Viták, Václav Vančura) a stupně vítězů na třetí příčce doplnili kynologové Městské policie Praha (Matěj Bartošík, Šárka Chmelová, Jaroslav Filip).

Zajímavé video z akce naleznete zde.

Foto: Facebook HZS ČR.

---
---
---