Život pod mořskou hladinou dětskýma očima

Svaz potápěčů České republiky vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti.

Život pod mořskou hladinou dětskýma očima

Jak vidí ti nejmenší krásy hluboko pod vodní hladinou? Co děti na podmořském světě tak fascinuje? To se brzy ukáže ve výtvarné soutěži „Podmořský svět očima dětí“, kterou vyhlásil Svaz potápěčů České republiky prostřednictvím Klubu sportovního potápění v Tachově a ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově.

Kreativní soutěž se stane nedílnou součástí 36. ročníku Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov, který se uskuteční ve dnech 28. a 29. března 2014.

Zapojit se mohou zájemci v rámci dvou věkových kategorií – od 6 do 12, resp. od 13 do 18 let, a to ze základních škol, základních uměleckých škol, středních škol či Domů dětí a mládeže.

Své umění a originální náhled na podmořský svět mohou účastníci soutěže představit dvěma způsoby, a to formou malby/kresby/grafiky nebo keramického výrobku. Vybrané práce budou vystaveny během festivalu PAF Tachov a autoři tří nejlepších děl budou slavnostně oceněni.

Uzávěrka soutěže je 1. března 2014.

Více informací o výtvarné soutěži „Podmořský svět očima dětí“ včetně přihlášky naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Dětská výtvarná soutěž 2014.pdf