Vyjádření MŠMT k tzv. materiálnímu členství

Vyjádření MŠMT k tzv. materiálnímu členství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zaslalo své stanovisko ve věci možného členství fyzické osoby ve sportovní organizaci prostřednictvím jiné organizace (spolku), které bývá také označováno jako tzv. materiální členství.

Celé znění odpovědi adresované předsedovi Sdružení sportovních svazů České republiky JUDr. Ing. Zdeňkovi Ertlovi od vedoucího oddělení neinvestičních dotací ve sportu PhDr. Ondřeje Balatky, Ph.D., který je rovněž pověřen zastupováním vedoucího oddělení evidence ve sportu, naleznete přiložené níže.

Stanovisko MŠMT k materiálnímu členství:

Stanovisko materiální členství.pdf