Sport v Česku zahájil transformaci. Nové stanovy ČOV prý ale odporují právu.


iHNed.cz    str. 00    sport.ihned.cz
Michal Šenk

Nové stanovy Českého olympijského výboru nastavily mantinely pro fungování českého sportu do budoucna. Smělé plány ale hned dostaly trhlinu. Stanovy sice plénum schválilo, diskuze však ukázala, že s transformací sportu bude ještě potíž. “Stanovy nevyhovují právu,“ zaznělo v diskusi.

Měla to být oslava jednoty sportovního hnutí. Plénum Českého  olympijského výboru (ČOV) mělo ve čtvrtek odsouhlasit nové  stanovy, které upravují to, kdo a jak bude v budoucnu rozhodovat o  důležitých věcech sportu v Česku.

Padesát členů pléna Českého olympijského výboru bylo pro, tři se  zdrželi. Jeden muž byl proti. Nic, co by znemožnilo jejich schválení -  jenže! Zdeněk Ertl, který zastupuje primárně neolympijské sporty, ale  třeba i biatlon pod hlavičkou Sdružení sportovních svazů ČR označil jako  důvod svého “ne“ to, že nové stanovy jsou nelegitimní.

Sdružení sportovních svazů ČR zastupuje zájmy celkem šestnácti sportovních svazů. Patří mezi ně mimo jiné Český svaz biatlonu, Svaz vodáků ČR, Ústřední automotoklub ČR nebo Český radioklub. Po ČSTV jde momentálně o druhé největší tuzemské sportovní občanské sdružení, tedy skupina, která už má váhu.

ČOV, který chce být jediným zástupcem českého sportu například při jednáních se státem o dotacích nebo změně loterijního zákona, přibral podle nových stanov vedle stávajících složek Českého klubu olympioniků, České olympijské akademie a Českého klubu fair play tři nové: Český klub sportovních svazů, Český klub regionálních zástupců a Český klub paralympioniků.

Tím opticky rozšířil sportovní platformu ČOV.  Zástupcům olympijských sportů ale stále přísluší více hlasů a pokud má  být ČOV nově místem pro veškerá sportovní hnutí v Česku namísto ČSTV  Ertl a prý i další, kteří ovšem proti novým stanovám nevystoupili,  nemohou souhlasit.

Stanovy odporují občanskému zákoníku

Ertl nesouhlasí především s terminologií  nových stanov a upozorňuje, že formulace článků odporují  občanskému zákoníku a dalším nadřazeným právním předpisům. “Ve sportu si léta myslíme, že má své vlastní zásady. Jestli se ale držíme pravidel pro fotbal, musíme respektovat skutečnost, že tu platí zákony. Problém je ten, že stanovy nikdo nezkoumá z toho hlediska, zda vyhovují právu,“ upozorňuje Ertl.

Vypichuje momenty, které nemají právní subjektivitu jako je složka, plénum a především to, že členem občanského sdružení nesmí být ze zákona organizace zřizovaná státem, což v nových stanovách výboru je. Taky prý podle Ertla není možné, aby občanské sdružení reprezentovalo Českou republiku, jak se v nových stanovách uvádí.

“Lidi ve sportovním světě to nezajímá, buď tomu nerozumí, nebo je to nezajímá. Jestli chceme hrát ve sportu fair play, jestli chce být ČOV hlavou sportu a představitelem číslo jedna, jde o to srovnat věci podle práva,“ apeluje Ertl.

Funkcionáři žádné pochybení nevidí

Alexander Károlyi, který se na formulaci nových stanov ČOV podílel a který je rovněž členem vládní legislativní rady, upozorňuje, že jde pouze o Ertlův subjektivní výklad práva. Stanovy jsou prý formálně v pořádku. Legislativní komise ČOV se nicméně Ertlovými připomínkami bude zabývat a za platné je tak zatím považovat nelze.

Ertlovi vadí ještě další věc. “Bylo v podstatě schváleno, že neolympijské sporty nejsou členy olympijského výboru. Nově budou členy složky, ale ta složka nemá právní subjektivitu. Pokud nejsem fyzická nebo právnícká osoba nejsem člen občanského sdružení. Neolympijské sporty jsou členy jakési složky, do které jsme se ale nehlásili,“ zlobí Ertla s tím, že v důsledku může být všechno, co ČOV udělal a udělá, nelegitimní.

Ertlovo křižácké tažení za neolympijské sporty

Ertlova právní erudice je prostředkem déle trvající snahy o lepší postavení neolympijských sportů v rámci ČOV a sportu v Česku vůbec. Se základními idejemi transformace sportu a výhledu na roky 2013-2016, jak je na plénu ČOV představil jeho předseda Jiří Kejval prý Ertl souhlasí.

Nelíbí se mu ale nedostatečná participace neolympijských sportů na řízení sportu. Ertl byl na posledním volebním plénu navržen do výkonného výboru ČOV, zvolen však nebyl. Podobně jako Sdružení sportovních svazů jsou podle Ertla v ČOV postaveny a nespokojeny i další instituce, které by si zasloužily silnější vliv jako třeba Sokol.

 

Článek »