Zatím nenaplněná jednota českého sportu

9. 1. 2013  prvnizpravy.cz   Sport
(red)

Celkem 217 medailí z mistrovství světa a Evropy – taková je bilance Sdružení sportovních svazů ČR v roce 2012. Na úspěšné reprezentaci organizace, která má 620 000 členů, se podíleli zejména vodáci, členové Automotoklubu a modeláři.

Jedním z hlavních úkolů Sdružení sportovních svazů ČR v uplynulém roce bylo zajištění prostředků na dofinancování činnosti členských svazů. Stejně jako ostatní sportovní instituce v zemi musí i sdružení po ztrátě společnosti Sazka a odvodů z loterií řešit dopady stále nižší ekonomické podpory státu na sportovní činnost, zejména mládeže. Proto se sdružení také aktivně zapojilo do transformačního procesu, jehož cílem má být sjednocení všech sportovních subjektů u nás pod hlavičkou Českého olympijského výboru.

„Volby nového vedení i výkonného výboru Českého olympijského výboru 1. listopadu 2012 však toto očekávání nesplnily. Tradiční organizace s milionovou členskou základnou jako Sokol, Orel, Autoklub ČR a také  Asociace sportu pro všechny či Asociace tělovýchovných jednot a klubů zde nemají žádného zástupce. Figurují tam v převážné míře pouze představitelé svazů ČSTV. Za těchto okolností nemůže Český olympijský výbor integrující roli převzít. S jeho představiteli jsme však v kontaktu, připraveni jednat a spolupracovat při dalších krocích zohledňujících reálné zastoupení jednotlivých sportovních subjektů,“ říká Zdeněk Ertl, jenž byl loni 21. listopadu jako jediný kandidát potřetí za sebou zvolen předsedou Sdružení sportovních svazů ČR – v čele této organizace tak stojí od 1. ledna 2003.