Prohlášení Sdružení sportovních svazů ČR


Prohlášení Sdružení sportovních svazů ČR k reakcím zástupců ČSTV v souvislosti s rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 6

V pátek 1. února rozhodl obvodní soud v Praze 6, že Český svaz tělesné výchovy má zaplatit Sdružení sportovních svazů ČR 151,6 milionu Kč a úroky zhruba 30 milionů Kč. Tato částka se týká smluvní záruky, kterou se ČSTV v roce 2004 zavázal, že v případě výpadku příjmů od společnosti Sazka v souvislosti s výstavbou multifunkční arény doplatí Sdružení příslušný rozdíl. Ten při tehdejším deklarovaném ročním výnosu Sazky pro sport ve výši jedné miliardy korun představoval 3,5 procenta z této sumy.

Sdružení jako jediné z devíti akcionářů už na počátku varovalo, že společnost Sazka nebude v rámci megalomanského projektu výstavby arény schopna dostát svým slibům a tato smlouva pro něj představovala finanční záruku i pojistku. V podstatě jsme nechtěli nic jiného, než to, co bylo usnesením výkonného výboru ČSTV dáno jako jedna z podmínek schválení výstavby arény. To znamená, že výtěžek z loterijní činnosti Sazky posílaný na sportovní činnost jednotlivým akcionářům neklesne ročně pod jednu miliardu. Právě tehdy se však měli jako řádní hospodáři zachovat především funkcionáři ČSTV, kteří jako majoritní vlastník Sazky rozhodovali o jejím osudu a zabránit tak nereálnému projektu.

V této souvislosti je Sdružení sportovních svazů ČR nuceno zareagovat na poněkud emocionální a neadekvátní komentáře některých zástupců současného ČSTV, které zazněly v médiích. Je třeba kategoricky odmítnout prohlášení, že výsledek sporu je nemravný. Zcela legitimní smlouva je prohlašována za „neplatnou, uzavřenou pod nátlakem“ či dokonce „v rozporu s dobrými mravy“.

Argumentům Sdružení dal nyní za pravdu také obvodní soud. Za nemravné lze označit spíš chování ČSTV, který jako majoritní akcionář přivedl bohatou loterijní společnost do krachu. Za minimálně podivné lze také označit chování těch sportovních funkcionářů - a nejen z ČSTV, kteří seděli v orgánech společnosti a nechali se za svou nečinnost bohatě honorovat. Nikdo nebyl potrestán, nikomu se nic nestalo! Sportovní organizace tak přišly o finanční prostředky, které dnes chybí.

ČSTV by proto místo zpochybňování a zavádějících reakcí mělo splnit verdikt soudu a dostát smluvním závazkům bývalého vedení. Odmítání zodpovědnosti, bagatelizování či dokonce snaha označit požadavky Sdružení za amorální až příliš zavání starými praktikami. Tento způsob jednání zástupců ČSTV také nasvědčuje tomu, že zde proces očisty a změny myšlení ještě bohužel zdaleka neskončil.


ZDENĚK ERTL
předseda Sdružení sportovních svazů ČR

4. února 2013

 

TZ_Prohlaseni SSSCR_4.2