Zdeněk Ertl opět zvolen předsedou Sdružení sportovních svazů ČR


Staronovým předsedou Sdružení sportovních svazů České republiky byl znovu zvolen Zdeněk Ertl. Rozhodla o tom v průběhu dnešního jednání jednohlasně sedmnáctičlenná Rada sdružení. Zdeněk Ertl tak bude pokračovat v čele druhého největšího občanského sdružení, které má 650 000 členů, i ve svém třetím funkčním období.

Volebního jednání se zúčastnili také předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a náměstek ministra školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jan Kocourek. Oba ve svých vystoupeních reagovali na aktuální situaci v souvislosti s financováním českého sportu i jeho sjednocovacím procesem.

„V kritických vystoupeních členů Rady sdružení zazněly výhrady především k volebním výsledkům nedávného pléna ČOV. Předsedové sportovních svazů v nich dali najevo, že volby a nové složení výkonného výboru nedopadly tak, jak se dlouho před plénem avizovalo a že zejména absence představitelů Sdružení sportovních svazů ČR a Sokola na postech místopředsedů je velice citelná. V průběhu jednání nám Jiří Kejval nastínil  možné varianty řešení této situace, jimiž by se mělo zabývat dubnové plénum ČOV. Uvedl, že  podmínkou k těmto změnám bude nutná úprava  stanov, která by tzv. přidruženým členům ČOV, zaručila významnější roli a pravomoci. Tento krok by mohl vést k narovnání současného stavu a vyváženějšímu rozložení sil v nově zvoleném vedení ČOV. To zatím, bohužel,  nereflektuje objektivní poměr ve složení sportovní základny v České republice a  staví zástupce milionu členů sportovních svazů mimo rozhodovací pravomoci,“ uvádí předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl.

 

Kontakt pro bližší informace:

Mgr. Ivana Caitamlová
koordinátor organizační oblasti

Sdružení sportovních svazů ČR
e-mail: caitamlova@sporty-cz.cz
Tel.: +420 732 351 911

 

TZ_21.11