PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2013

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2013   
 Sportovní svaz  Zlatá medaile Stříbrná medaile  Bronzová medaile 
 Aeroklub ČR  9  11  12
Česká asociace akademických technický sportů   2   1   6 
Český kynologický svaz   6   2   2 
Český svaz biatlonu   4   4   1 
Moravskoslezský kynologický svaz   -   1    - 
Svza českých potápěčů   3   3   5 
Svaz potápěčů Moravy a Slezska   1   2   2 
Svaz branně-technických sportů České republiky   3   3   1 
Svaz modelářů České republiky  8   11  6 
Svaz vodáků ČR   2   10   4 
Svaz záchranných brigád kynologů ČR   1   1   1 
Ústřední automotoklub ČR   50   67   44 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska   12   13   12 
 CELKEM  101  129  96