PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2012

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2012  
Sportovní svaz Zlatá medaile Stříbrná medaile  Bronzová medaile
Aeroklub České republiky 1 0 3
Česká asociace akademických technických sportů 3 4 2
Svaz branně - technických sportů 1 2 2
Český kynologický svaz 3 3 3
Moravskoslezský kynologický svaz 1  -  -
Svaz českých potápěčů 8 4 12
Svaz modelářů České republiky 18 11 11
Svaz vodáků České republiky 32 6 10
Svaz záchranných brigád kynologů 2 4 1
Ústřední automotoklub České republiky 19 20 19
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  4 6 2
CELKEM 92 60 65