PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2011

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2011  
Sportovní svaz Zlatá medaile Stříbrná medaile  Bronzová medaile
Aeroklub České republiky 7 7 8
Česká asociace akademických technických sportů 2  - 1
Svaz branně - technických sportů 1 2 2
Český kynologický svaz 6 5 3
Český svaz biatlonu 2 1 6
Moravskoslezský kynologický svaz  -  - 1
Svaz českých potápěčů 4 7 6
Svaz modelářů České republiky 5 8 7
Svaz vodáků České republiky 5 4 1
Svaz záchranných brigád kynologů 2 1 1
Ústřední automotoklub České republiky 3 5 4
CELKEM 37 40 40