PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2010

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2010  
Sportovní svaz Zlatá medaile Stříbrná medaile  Bronzová medaile
Aeroklub České republiky 5 3 7
Česká asociace akademických technických sportů 3  - 6
Svaz branně - technických sportů 2 10 2
Český kynologický svaz 3 3 1
Moravskoslezský kynologický svaz 2 3  -
Svaz českých potápěčů 7 8 7
Svaz modelářů České republiky 13 16 11
Svaz vodáků České republiky 9 7 14
Svaz záchranných brigád kynologů 2 1  -
Ústřední automotoklub České republiky 2 2 4
CELKEM 48 53 52