PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2009

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2009    
Sportovní svaz Zlatá medaile Stříbrná medaile  Bronzová medaile
Aeroklub České republiky 2 13 5
Česká asociace akademických technických sportů 1 2  -
Svaz branně - technických sportů 3 2 3
Český kynologický svaz 2 3 3
Český svaz biatlonu 2 3 3
Český radioklub 2 2 5
Moravskoslezský kynologický svaz  - 3  -
Svaz českých potápěčů 5 2 4
Svaz modelářů České republiky 13 16 13
Svaz vodáků České republiky  - 1 3
Svaz záchranných brigád kynologů 2  -  -
Ústřední automotoklub České republiky 14 9 11
CELKEM 46 56 50